prietaras

prietaras
príetaras sm. (1), prýtaras (ž.) (1) Als 1. ppr. pl. nepagrįsta pažiūra į ką nors, ppr. tikėjimas antgamtiniais reiškiniais ir ateitį lemiančiais ženklais: Tik prietaruose gyvenimą praleidęs žmogus senatvėje protu sugursta ir jausmais atbunka A.Vien. Dar neseniai to miško gyventojai tikėjo į girių dvasias ir tik paskutiniu laiku pametė tuos prietarus J.Balč. Šitoji plepalų pasaka, šitie prietarai buvo skelbiami J.Jabl. Religiniai prietarai (sov.) . | Ligi pat paskutinių laikų vyrauja keistas prietaras, kad lietuvio tipas – tai sentimentalus ištižėlis A.Vencl. Durnų prytarų tarp bičių gaspadorių randas S.Dauk. 2. J pertaras: „Paibelis“ – tai toks prietaras Pn. „Vanas, vanas“ – tai jau jos príetaras Prn. 3. posakis, priežodis: Kad išgirsta tik kokį šviežią príetarą, tai tuoj ir rašo Vl. Príetaras tokis svieto yra, kad kas nerūkia, negeria – ilgiau gyvena Žrm. Ir viską pasakys [Blundžius] ne taip, kaip šneka kiekvienas žmogus, o su juokeliais, su pipiriniu prietaru, nuo kurio turgininkai griebiasi už pilvų J.Balt. Aš nežinau, al y[ra] visokių tų prýtarų Rt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prietaras — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Iracionalus visuomeninės ir individualios sąmonės komponentas, lemiantis racionaliai nepaaiškinamas žmogaus reakcijas į kai kuriuos reiškinius, žmones, daiktus ar situacijas. Tai sunkiai keičiamas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • prietaras — dkt. Tikėti prietarais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Aberglaube — prietaras statusas T sritis švietimas apibrėžtis Iracionalus visuomeninės ir individualios sąmonės komponentas, lemiantis racionaliai nepaaiškinamas žmogaus reakcijas į kai kuriuos reiškinius, žmones, daiktus ar situacijas. Tai sunkiai keičiamas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • superstition — prietaras statusas T sritis švietimas apibrėžtis Iracionalus visuomeninės ir individualios sąmonės komponentas, lemiantis racionaliai nepaaiškinamas žmogaus reakcijas į kai kuriuos reiškinius, žmones, daiktus ar situacijas. Tai sunkiai keičiamas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • предрассудок — prietaras statusas T sritis švietimas apibrėžtis Iracionalus visuomeninės ir individualios sąmonės komponentas, lemiantis racionaliai nepaaiškinamas žmogaus reakcijas į kai kuriuos reiškinius, žmones, daiktus ar situacijas. Tai sunkiai keičiamas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • burta — bùrta sf. (1) 1. atpjautas, ppr. keturkampis medžio gabalas: Iš šitos alksnio bùrtos geros klumpės išeitų Smn. Duokš pielą, nupjausim bùrtą, bus ant ko tašyt Dsm. Atskelia, atplėšia bùrtą [nuo rąsto] Lp. Po anuo balkiu tokias bùrtas pakišom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtai — bùrtai sm. pl. (1) 1. prietaras: Aš netikiu, kad vištos giedojimas neštų kokią nelaimę, – čia tik tokie bùrtai Sb. 2. kas nors nuostabaus, nesuprantamo, magiško: Loja loja [šunys], nieko nėra, kas tenai do bùrtai yra Btg. 3. prk. kas nors… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtas — 1 bùrtas sm. (1) 1. R sutartas ženklas kam nors išspręsti, pasiskirstyti ir pan.: Burtą mesti B. Bùrtą traukti KII34. Liuterijos bùrtas (bilietas) KII34. Žaidėjai bùrtais pasiskirstė vietomis DŽ. Ištraukiau bùrtą eit vaiskan Lp. Traukim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtos — bùrtos sf. pl. (1) Slnt; Rp burtas, prietaras: Sako, kad žąsyčius pirmą sykį lauku reikią nešti šiaurės vėju – varnos negrobančios, bet tas yr žmonių bùrtos Grg. Tikėti į burtas M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmonas — 1 ìšmonas sm. (1) 1. prasimanymas, prietaras: Vis tai yr žmonių ìšmonai, kad meška „šventinusi“ trobas Šts. 2. sumanymas: Man patinka tavo ìšmonas Sn. 3. ištaisymas: Ans nė kokių išmonų dideliai nenora pri valgio Vvr. 4. pramoga, žaidimas: Kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”